Uslovi korišćenja

Prilikom kreiranja sadržaja ovog sajta uložili smo značajne napore da sve informacije koje možete pronaći na našim stranicama budu tačne u trenutku objavljivanja. Ipak, može se desiti da postoje nenamerne i slučajne greške za koje se unapred izvinjavamo.

Polovnjaci.rs zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni celokupni ili delimični sadržaj prezentovanih podataka, bez obaveze da o tome prethodno nekoga obavesti.

polovnjaci.rs ne preuzima odgovornost za greške ili nedoslednosti u okviru informacija, dokumenata, programskih aplikacija materijala i/ili usluga koje su u bilo kakvoj vezi sa ovom prezentacijom.

polovnjaci.rs ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice koje eventualno mogu nastati usled korišćenja informacija pribavljenih direktno ili indirektno sa ovog sajta.

Korišćenje ovog servisa je besplatno za privatne male oglase. Maksimalno je moguće objaviti 2 besplatna oglasa po korisniku.

Zadržavamo pravo brisanja oglasa za koje smatramo da su neprimereni, bez prethodne najave. Pod neprimerenim oglasima podrazumevamo sve oglase koji nisu u skladu sa pravilima o besplatnom oglašavanju, bilo da su u pitanju oglasi koji sadržinski nisu adekvatni ili oni koje tretiramo kao reklamu za pravno lice.

Opis vozila isključivo odražavaju mišljenje autora oglasa i ne predstavljaju stavove Polovnjaci.rs

Pravna lica (auto placevi, servisi, prodavci auto delova...) kao i fizička lica koja žele da se reklamiraju, to mogu učiniti po važećim cenovnicima koji se mogu pronaći na našoj “marketing” strani, ili kontaktirati redakciju radi dobijanja informacija o istim.

Sve lične informacije koje posetioci proslede našem sajtu smatraju se strogo poverljivim.

Uslovi objave:

  • Podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti.
  • Postavljene slike moraju biti odgovarajućeg kvaliteta (najmanje 640x480 pixela, odnosno 0,3 MPx) - slikane po danu po dobrim vidnim uslovima.
  • www.polovnjaci.rs ne odgovara za tačnost i istinitost oglasa. Za unete podatke je odgovoran oglašivač.

Celokupan sadržaj portala Polovnjaci.rs je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kog sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pismenog ovlašćenja nosioca autorskih prava, AD Inženjering je strogo zabranjeno.

Portal www.polovnjaci.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši Uslove korišćenja. Polovnjaci.rs zadržava pravo preduzeti odgovarajuće pravne mere protiv tog korisnika i zahtevati nadoknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Novi automobil
Automobili
Novi motor
Motori
Novi kamion
Kamioni, autobusi i mehanizacija
Novi rezervni deo
Rezervni delovi